Tư vấn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

So sánh sản phẩm 0
 • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
 • Chưa có sản phẩm

Tư vấn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,có trình độ sáng tạo,có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.
Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Tiêu chuẩn về tính mới,khả năng áp dụng cũng như đối tượng của Giải pháp hữu ích,các đối tượng không được bảo hộ là Giải pháp hữu ích được quy định giống như đối với sáng chế.
Dịch vụ đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được thực hiện như sau:
I. Tư vấn trước khi đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:
- Tư vấn khả năng bảo hộ của đối tượng đăng ký;
- Tư vấn bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;
- Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp;
- Tư vấn tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích;
- Tư vấn những yêu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ;
- Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của sáng chế/giải pháp hữu ích;
II. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
Bao gồm các tài liệu sau :
 • Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích (Tờ khai) được làm theo Mẫu do Cục SHTT ban hành;
 • Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích ;
 • Yêu cầu bảo hộ;
 • Bản vẽ,sơ đồ,bản tính toán,... (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả SC/GPHI;
 • Bản tóm tắt SC/GPHI;
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác,gồm một (1) bản;
 • Giấy uỷ quyền (nếu cần),gồm một (1) bản;
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm,nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế,gồm một (1) bản;
 • Chứng từ nộp phí nộp đơn và phí công bố,gồm một (1) bản.
 • Bản tiếng Việt của bản mô tả SC/GPHI,Yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt SC/GPHI,nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga;
 • Bản gốc của Giấy uỷ quyền,nếu trong đơn đã có bản sao;
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm,kể cả bản dịch ra tiếng Việt.
Bản mô tả SC/GPHI phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ. Trong bản mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó,bất kỳ người nào có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó.
Bản mô tả SC/GPHI phải làm rõ tính mới,trình độ sáng tạo (nếu đối tượng cần được bảo hộ là sáng chế) và khả năng áp dụng của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.
Bản mô tả SC/GPHI phải bao gồm các nội dung sau đây:
 • Chỉ số Phân loại Sáng chế Quốc tế (Chỉ số PSQ);
 • Tên gọi của giải pháp kỹ thuật;
 • Lĩnh vực kỹ thuật trong đó giải pháp kỹ thuật được sử dụng hoặc liên quan;
 • Tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các giải pháp kỹ thuật đã biết);
 • Bản chất của giải pháp kỹ thuật;
 • Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);
 • Ví dụ thực hiện giải pháp kỹ thuật;
 • Những lợi ích có thể đạt được (hiệu quả của giải pháp kỹ thuật).
Yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn,rõ ràng,phù hợp với phần mô tả và hình vẽ,trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.
Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích để công bố một cách vắn tắt bản chất của sáng chế/giải pháp hữu ích. Bản tóm tắt SC/GPHI phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin.

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệp hình thức, ra công báo, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ;

- Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết

- Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp sáng chế/giải pháp hữu ích với các chủ đơn khác

- Tư vấn lập hợp đồng Lixang nhãnhiệu cho tổ chức cá nhân khác nêu có nhu cầu sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

III. Hỗ trợ sau khi đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

-  Đăng tải và quảng cáo thương hiệu trên hệ thống website của Tư Vấn Việt;

-  Tư vấn thiết kế website doanh nghiệp;

-  Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

-  Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT

Địa chỉ

: Phòng 442, Tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 024.22081171–043.9926.953
Hotline : 0974.278.172 - 093.675.0123
Email : contact@tuvanviet.vn
Website : www.tienichphaply.net
Hỗ trợ trực tuyến


Tư vấn khách hàng

Yêu cầu dịch vụ
facebook

Đăng ký nhận tin
 • Email:
Thống kê website
 • Hôm nay 118
 • Tổng lượt truy cập 2,263,852
Tiện ích pháp lý