QUẢN TRỊ - www.tienichphaply.net

So sánh sản phẩm 0
 • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
 • Chưa có sản phẩm
 • Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần - 11/12/2014, 02:35 pm -
  Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà các cá nhân, tổ chức hiện đang rất phổ biến thành lập. Tuy nhiên, chủ sỡ hữu hoặc các thành viên, bộ phận của công ty cần phải nắm được cơ cấu tổ chức để công ty được hoạt động ph
 • Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần - 11/12/2014, 02:33 pm -
  Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Là thành viên của đại hội đồng cổ đông, phải biết được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để điều hành
 • Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông - 11/12/2014, 02:31 pm -
  Các trường hợp triệu tập cuộc họp của đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp
 • Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông - 11/12/2014, 02:29 pm -
  Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành hợp pháp khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:
 • Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông - 11/12/2014, 02:25 pm -
  Việc thông quan quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo các quy định như sau:
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần - 11/12/2014, 02:22 pm -
  Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần có các nội dung như sau:
 • Hội đồng quản trị của công ty cổ phần - 11/12/2014, 02:05 pm -
  Hội đồng quản trị là cở quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vị trí và vai t
 • Thành viên và cơ cấu tổ chức của hội đồng quản trị công ty cổ phần - 11/12/2014, 02:03 pm -
  Hội đồng quản trị đóng vai trò quyết định rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, để là thành viên cảu hội đồng quản trị thì mỗi cá nhân cần phải đạt được những tiêu chí nhất định theo quy định của pháp
 • Cuộc họp của hội đồng quản trị công ty cổ phần - 11/12/2014, 02:01 pm -
  Là bộ phận có vai trò quan trọng cho quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Quyết định của hội đồng quản trị được xem là mấu chốt cho sự sống của doanh nghiệp. Vì thế, liên quan tới cuộc họp hội đồng quản trị, mỗi doanh ngh
 • Thành viên Hội đồng quản trị - 11/12/2014, 01:58 pm -
  Để là thành viên hội đồng quản trị cần phải đáp ứng được những yêu cầu nhất định. Việc hoạt động của các thành viên công ty có ảnh hưởng rất lớn tới việc quyết định các công việc của công ty.
CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT

Địa chỉ

: Phòng 442, Tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 024.22081171–043.9926.953
Hotline : 0974.278.172 - 093.675.0123
Email : contact@tuvanviet.vn
Website : www.tienichphaply.net
Hỗ trợ trực tuyến


Tư vấn khách hàng

Yêu cầu dịch vụ
facebook

Đăng ký nhận tin
 • Email:
Thống kê website
 • Hôm nay 70
 • Tổng lượt truy cập 2,263,804
Tiện ích pháp lý